nederlands english français
Prudhomat Dordogne nice gite appartment sun big pool groot zwembad
Prudhomat Dordogne nice gite appartment sun big pool groot zwembad
Prudhomat Dordogne nice gite appartment sun big pool groot zwembad
zonnebloem

Algemene Voorwaarden

Verblijf

 1. U bent welkom tussen 16.30 en 19.00 uur op de aankomstdag en u wordt verzocht het verblijf op de vertrekdag voor 10.00 uur verlaten te hebben. Afwijkende tijden in overleg.
 2. De huurprijs is exclusief beddengoed.
 3. U wordt gehouden het verblijf netjes achter te laten, zoals u het aangetroffen heeft.
 4. Bij aankomst wordt u verzocht een borg te overhandigen. (Borg Le Manoir: € 300,-; borg Le Figuier en Le Platane € 150,-). Dit bedrag wordt binnen tien dagen na uw vertrek, met aftrek van vergoeding van eventuele schades, aan u geretourneerd door storting op een door u opgegeven rekeningnummer.
 5. Het is niet toegestaan in de appartementen te roken.
 6. Voor meegebrachte huisdieren wordt een aanvullende borg verlangd: voor honden € 500,00, voor katten € 575,00.

Betaling

Wij verzoeken u vriendelijk:
- binnen 14 dagen na boeking: 30% van het huurbedrag over te maken op onze rekening;
- uiterlijk 6 weken voor aankomst: moet de resterende 70% van de huursom zijn ontvangen.
- bedlinnen, handdoeken en dergelijke (serviceproducten, optioneel): uiterlijk 6 weken
      voor uw aankomst moet dit ontvangen zijn op onze rekening;
- schoonmaakkosten en borgsom: contant bij aankomst te voldoen.
Creditcards en cheques worden niet geaccepteerd.

Bij uw bancaire betalingen gelieve u de huurperiode en de naam van de gîte te vermelden. Gegevens rekeningnummer ontvangt u bij boeking. Na ontvangst van deze betaling is de overeenkomst definitief.

Annulering door de huurder

 • Annuleringen dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. De datum waarop wij de annulering ontvangen is bepalend.
  1. Bij annulering door de huurder méér dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de annuleringskosten gelijk aan de voldane aanbetaling.
  2. Bij annulering door de huurder van 6 tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode, bedragen de annuleringskosten 80% van de totale huursom.
  3. Bij annulering door de huurder minder dan 3 weken voor aanvang van de huurperiode, bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom.
 • Wij adviseren u een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is jegens de huurder niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van bezittingen van de huurder uit het gehuurde of van het terrein van de verhuurder. Verhuurder is verder niet aansprakelijk voor enig ongeval of letsel van de huurder en andere personen gedurende hun verblijf, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming in het gehuurde die aan de verhuurder of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en het terrein alsmede voor schade aan de bezittingen van overige huurders en die van de verhuurder die is veroorzaakt door het doen of (na)- laten van de huurder, zijn gezinsleden, en eventuele door hem toegelaten bezoekers.
 3. Huurders kunnen van het zwembad gebruik maken. Het gebruik van het zwembad is echter geheel voor eigen risico. Kinderen mogen nooit zonder enig toezicht van hun ouders van het zwembad gebruik maken.
  Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van het zwembad.
 4. Mocht u vrienden ontvangen die ook gebruik willen maken van onze faciliteiten dan kan dit alleen na overleg met ons! Gebruik van het zwembad is voorbehouden aan de huurders en eigenaren.

Huidieren

 1. Dieren geen huisdieren zijnde, alsmede honden uit de 1e en 2e categorie**, alsmede gezelschapdieren als vogels, knaagdieren, vissen, reptielen, amfibieën e.d. (indeling naar de franse Wet, zie onder) worden niet toegelaten .
 2. Er wordt slechts één huisdier per gîte aanvaard. Het dier moet bij de reservering aangemeld zijn en vermeld worden op het contract (ras, omvang, geslacht).
 3. Het dier dient te zijn ingeënt volgens de voorwaarden van de Europese Gemeenschap, vastgelegd in regeling n° 998/2003 van 26 mei 2003. Alle inentingen moeten geldig zijn. Het dier moet zijn voorzien van een tatoeage of microchip. Een kopie van het inentingsbewijs moet aan het contract worden gehecht: ofwel van het inentingsboekje (met anti-rabies en anti-stoffen), ofwel van het gezondheidscertificaat, ofwel van het Europese paspoort van het dier. Ook bij aankomst en tijdens het verblijf moet het inentingsbewijs kunnen worden getoond.
 4. Het dier mag de rust en de veiligheid van de gasten op het terrein niet benadelen, en moet de elementaire gezondheidsvoorschriften en de integriteit eerbiedigen.
 5. Op het terrein moet het dier aan de lijn gehouden worden.
 6. Het is niet toegestaan dieren zonder toezicht achter te laten op het terrein of in de gîte.
 7. Dieren worden niet toegelaten in de gîte, behoudens in een bench.
 8. Door de eigenaar van het dier zal regelmatig worden gestofzuigd in de gîte.
 9. De eigenaar van het dier dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarmee mogelijke schade veroorzaakt door het dier wordt gedekt. De naam van de verzekeringsmaatschappij, alsmede het polisnummer moeten worden vermeld op het contract.
 10. Een borg van 500 € wordt supplementair gevraagd in verband met verhoogd risico op schade. Deze borg wordt, binnen 14 dagen na vertrek, onder aftrek van eventuele schade en/of herstelkosten  of de kosten van herstellen terugbetaald.
 11. De eigenaar van het dier accepteert de verantwoordelijkheid voor de gedragingen en onaangenaamheden die door uw dier worden veroorzaakt (verslechteringen, vlekken, geuren, geluid,…), zowel binnen als buiten. Let op: het terrein is niet volledig afgesloten.
 12. Voor het doen van zijn/haar behoeften moet het dier worden geleid naar een plaats buiten het terrein dat toebehoort aan Domaine de Vayssières. Het is niet toegestaan dat het dier zijn behoeften op het terrein zelf doet. Ingeval er toch een “ongelukje” mocht gebeuren is de eigenaar gehouden dit onmiddellijk op te ruimen.
 13. Dieren zijn niet toegestaan in en in de nabijheid van het zwembad, alsmede niet bij de bij andere gîtes behorende terrassen e.d.
 14. Niet naleving van deze voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van het verblijf op het domaine, dit geldt voor zowel het dier als de eigenaar van het dier, alsmede voor de overige gasten die behoren tot het gezelschap.

** Honden 1e categorie: o.a. Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Mastiff (boerbull), Tosa. Honden 2e categorie: Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler,Tosa, vergelijkbae rassen. Ingeval van twijfel mag toegang worden geweigerd.

Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Frans recht van toepassing. Uitsluitend een Franse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.